Uw uitvaartwensen vastleggen
We merken in ons werk dat het veel rust en duidelijkheid geeft als de uitvaartwensen van een dierbare bekend zijn bij de familie of bij andere nabestaanden. Door uw uitvaartwensen van te voren vast te leggen, helpt u hen bij het vormgeven van uw uitvaart.

Gemak voor u en uw nabestaanden
Met onze bewaarkaart of ons wensenformulier maken we het vastleggen van uw uitvaartwensen zo makkelijk mogelijk:

  • Bewaarkaart aanvragen
    Onze bewaarkaart biedt u de mogelijkheid om heel eenvoudig globaal uw uitvaartwensen vast te leggen. In twaalf korte vragen kunt u noteren of u gecremeerd of begraven wilt worden, op welke locatie, of u speciale wensen heeft etc. Deze kaart bewaart u bij uw belangrijke papieren zodat uw naasten hiermee uw uitvaart kunnen regelen.
    U kunt via ons contactformulier een bewaarkaart aanvragen.
  • Wensenformulier aanvragen
    Ons wensenformulier is een document waarin u, anders dan met onze bewaarkaart,  in detail uw uitvaartwensen kunt opschrijven. U kunt het wensenformulier via ons contactformulier een wensenformulier aanvragen of hier downloaden. Dit wensenformulier deelt u, nadat u het heeft ingevuld, met uw naasten en/of bewaart u bij uw belangrijke papieren.

Voorbespreking: vrijblijvend en kosteloos
Als u liever met ons de verschillende mogelijkheden wilt bespreken dan komen wij graag vrijblijvend en kosteloos bij u langs. Samen nemen we uw wensen door en we beantwoorden al uw vragen. En misschien zijn er nog zaken waaraan u niet heeft gedacht.
We komen bij u thuis, of als u dat prettiger vindt kunnen we dit ook bij ons op kantoor bespreken.

Inzicht in kosten
Aan de hand van uw wensen maken we een begroting van de kosten. Deze krijgt u samen met de uitwerking van uw wensen thuisgestuurd of komen we bij u langsbrengen om bij uw belangrijke papieren te bewaren, zodat iedereen hiervan op de hoogte kan zijn.

voorbespreking - voorgesprek