Nazorg
Na de drukke week van de uitvaart met alle voorbereidingen breekt er vaak een stillere periode aan. Wij laten u na de uitvaart even met rust om een beetje bij te komen. Na een dag of tien bellen we om even na te praten en om te horen hoe het gaat. Misschien is er nog meer behoefte aan praten over het verlies dan kunnen wij daarmee helpen door professionele hulp in te schakelen. Na een week of vier komen we de nota langsbrengen en hebben zo ook nog een contactmomentje als alles een beetje is bezonken.

Met allerlei administratieve afwikkelingen helpen wij ook. In de periode na de uitvaart zijn er veel zaken af te wikkelen zoals:

  • het opsturen van verzekeringspolissen;
  • het schriftelijk in kennis stellen van de Sociale Verzekerings Bank (A.O.W.);
  • verzorgen van een dankbetuiging of dankadvertentie;
  • informatie over grafmonumenten bij een begrafenis;
  • afhalen van de urn of zorgdragen voor de asverstrooiing bij een crematie.

Mochten er zaken zijn waarbij wij zelf niet kunnen helpen, dan weten wij de weg naar deskundige instanties die dat wel kunnen.