Kinderen

Het is belangrijk om kinderen informatie te geven en ze zoveel mogelijk te betrekken bij de uitvaart, om ze niet buiten te sluiten. Kinderen gaan anders met de dood om dan volwassenen. Mits oud genoeg geven zij zelf vaak aan wat ze wel of niet kunnen en willen doen (bijvoorbeeld een tekening maken, briefje schrijven, knuffel in de kist leggen). Vanzelfsprekend hebben wij de kennis en ervaring om u hierbij te helpen.

De rouwverwerking bij kinderen vereist speciale aandacht. Ook hierbij kunnen wij u helpen.

“Ik ben heel dankbaar hoe Marco de jonge kleinkinderen heeft betrokken bij het sluiten van de kist. Het werd een bijzonder speciale ervaring. Verder dank ik alle andere medewerkers voor al hun hulp.”

rouwlego: een aula in lego om kinderen te helpen met de rouw