Opbaren en afscheid nemen

Steeds vaker wil de familie hun dierbare thuis houden de dagen tussen het overlijden en de dag van de uitvaart. De overledene kan op zijn of haar bed worden opgebaard of in een kist. Zowel op bed als in de kist plaatsen we een koelplaat, waardoor onder normale omstandigheden de conditie van het lichaam vijf tot zes dagen nagenoeg onveranderd blijft. Ook het afscheid nemen kan thuis plaatsvinden.

We zorgen voor mooie schermen, kaarsen en bloementafels om de ruimte waarin de overledene wordt opgebaard mooi en sfeervol aan te kleden. Indien u dit niet zelf heeft verzorgen we een bed. Als het de bedoeling is dat er een grote groep belangstellenden tegelijk in een woning afscheid komt nemen, verzorgen we desgewenst koffiezetapparaten en wat er verder nodig is om de belangstellenden een kopje koffie aan te bieden. De familie kan het afscheid zelf begeleiden of wij kunnen erbij aanwezig zijn. Thuis afscheid nemen is intiem en het voordeel is dat er geen afspraken hoeven te worden gemaakt om een bezoek te regelen.

Vaak denken mensen dat hun huis niet geschikt is voor een thuisopbaring. Hoewel dat op het eerste gezicht misschien zo lijkt, hoeft dit niet zo te zijn: ook in bijvoorbeeld een boven-woning kan de kist toch vaak op een nette manier de trap op worden gedragen en zelfs in een klein slaapkamertje is het al mogelijk om thuis op te baren. Wij komen we elke dag kijken hoe het gaat.

Wanneer sprake is van een avondwake en kerkelijke uitvaartdienst kan de overledene eerst thuis worden opgebaard en op de dag van de avondwake of dienst naar de kerk worden gebracht.

Sinds 2010 is het in Nederland ook toegestaan om een lichte balseming uit te voeren (Thanatopraxie). Voor meer informatie kunt u hierover contact met ons opnemen.

Het alternatief voor een thuisopbaring is de overledene op te baren in een uitvaartcentrum. De nabestaanden zijn uiteraard vrij om zelf aan te geven welk uitvaartcentrum zij willen. Wij kunnen dan bezoeken regelen waarin de familie bij de overledene kan zijn om afscheid te nemen. Wij zijn daar ook altijd zelf – op de achtergrond – bij aanwezig om alles te regelen en vragen te beantwoorden. Het nadeel van opbaren in een uitvaartcentrum is dat het vaak minder intiem is en dat er afspraken voor bezoek dienen te worden gemaakt. Het voordeel is dat een grote condoleanceavond vaak wat makkelijker georganiseerd kan worden.

Uiteraard is een combinatie van het bovenstaande ook mogelijk: de eerste paar dagen thuis, waar dan vaak de meest intieme vrienden en familie afscheid komen nemen en bijvoorbeeld de dag voor de uitvaart naar een uitvaartcentrum voor een groot condoleancebezoek. Ook bestaat de mogelijkheid het afscheid nemen en de plechtigheid op dezelfde dag te organiseren. De kist is dan voor de dienst nog even open. Voordat de plechtigheid begint wordt de kist doorgaans gesloten door de familie.