Begraven

Na het overlijden is een van de eerste vragen vaak of de overledene begraven of gecremeerd wil worden. Soms is dat bij leven niet duidelijk geworden en kiezen de nabestaanden waar zij zich het meest prettig bij voelen. Het hebben van een graf kan voor nabestaanden gevoelsmatig troostrijk zijn, omdat er een fysieke plek is waar de overledene ligt begraven, die nabestaanden nog ruime tijd kunnen bezoeken en verzorgen.

Regels begraven

In Nederland zijn we gebonden aan een aantal regels. Zo hebben we een verklaring van overlijden nodig om te mogen cremeren of begraven. De begrafenis mag op zijn vroegst 36 uur en uiterlijk de zesde werkdag na het overlijden plaatsvinden. De keuze hangt af van de persoonlijke voorkeur die u heeft voor de dag van begraven en de mogelijkheid die de genodigden hebben om de uitvaart bij te wonen. Daarnaast kan de beschikbaarheid van de begraafplaats een rol spelen.

Algemeen graf

  • De beheerder van de begraafplaats bepaalt welk graf u krijgt.
  • De huur van het graf is doorgaans tien jaar en u kunt deze doorgaans niet verlengen.
  • Er worden twee of drie mensen per graf begraven die geen (familie)band met elkaar hebben.
  • De grafbedekking is beperkt, omdat er twee of drie verschillende monumenten geplaatst worden.
  • Urnen kunnen in dit graf niet worden bijgezet.

Particulier graf

  • U kunt meestal zelf de plaats van het graf kiezen.
  • Het graf blijft voor een langere periode in de familie en u kunt die periode verlengen.
  • In een particulier graf kunt u ook een urn bijzetten.
  • Iemand binnen de familie krijgt de rechten over het graf. Deze persoon bepaalt welke overledene mag worden bijgeplaatst. De rechtspersoon verlengt of zegt het graf ook op.

Natuurgraf

Wij zien dat een natuurlijke manier van begraven, waarbij de overledene als het ware weer wordt teruggeven aan de natuur, wint aan populariteit. In Amsterdam en Waterland hebben we helaas te weinig bos om een natuurbegraafplaats te kunnen realiseren. Het is wel mogelijk om een natuurgraf te reserveren in Koedijk of Bilthoven, wat met de auto binnen een uur goed bereikbaar is. Het voordeel van een natuurgraf is dat u een begraven wordt op een plek waar de natuur rust en troost geeft.

Verschillende graven

Op de meeste begraafplaatsen in Waterland, Oostzaan en Amsterdam Noord kunt u kiezen uit verschillende graven. Ook zijn er vaak aparte Joodse en Islamitische gedeeltes die keuzemogelijkheden hebben die passen bij de religieuze en culturele gebruiken.