Sparen
U kunt de kosten van uw uitvaart zelf bij elkaar sparen. Het grote voordeel is dat u geen kosten aan de verzekeraar hoeft te betalen. Een nadeel van zelf sparen is dat de rente op uw spaargeld vaak lager is dan het rendement dat een verzekeraar maakt, daardoor is sparen vaak toch minder aantrekkelijk dan het lijkt. Daar komt bij dat u het complete bedrag voor de uitvaart eigenlijk vanaf de eerste dag beschikbaar moet hebben. Een overlijden komt immers vaak onverwacht.

Deposito
Als u het bedrag voor uw uitvaart al bij elkaar gespaard heeft, kunt u dit via een deposito direct betalen. Een groot voordeel is dat het bedrag op uw naam gereserveerd blijft staan op een rekening die alleen gebruikt kan worden om de uitvaart te betalen. De rente wordt automatisch toegevoegd aan uw kapitaal, om stijging van de uitvaartkosten op te vangen. Een deposito geeft zekerheid en neemt zorg weg bij uw nabestaanden. Een deposito is vooral interessant als u op leeftijd bent en een deel van uw vermogen wilt reserveren voor uw uitvaart.

Verzekeren
Als u het bedrag nog niet bij elkaar gespaard heeft en sparen u geen voordeel oplevert, kunt u een uitvaartverzekering afsluiten. De verzekering zorgt ervoor dat u te allen tijde (wanneer het overlijden ook plaats vindt) verzekerd bent dat u uw nabestaanden niet met kosten voor uw uitvaart opzadelt.

Lifetrie Uitvaartverzekeringen (voorheen Nuvema) “goede keus”

Wij doen er alles aan om elke uitvaart zo goed mogelijk uit te voeren. Een juiste uitvoering van de persoonlijke wensen van de overledene, de wensen van de nabestaanden en de regionale gebruiken en tradities zijn hierbij natuurlijk erg belangrijk.

De uitvaartkosten worden voornamelijk bepaald door de uitvaartwensen, maar ook door het lokale prijsniveau. Een uitvaart in Landsmeer verloopt en kost niet hetzelfde als in Groningen. Wij onderkennen het belang dat de consument heeft om een passende voorziening te treffen om de kosten van de uitvaart te dekken.  Een uitvaartverzekering kan daarom interessant zijn.

Wij geven jaarlijks de lokale prijzen  door aan uitvaartverzekeraar Lifetri. Voor mensen uit onze regio worden de uitvaartverzekeringen van Lifetri dan ook gebaseerd op de hier geldende prijzen. Hierdoor wordt een op maat gemaakte uitvaartverzekering  aangeboden die én aansluit bij de persoonlijke wensen én bij de lokale kosten.

Bij Lifetri kunt u, net als bij vele andere partijen op internet, de premie van een uitvaartverzekering berekenen. De Consumentenbond benadrukt in haar onderzoeken altijd de kwaliteit van de uitvaartverzekering van Lifetri.