Gemeente Oostzaan

Oostzaan

  • Algemene begraafplaats, Kerkbuurt 12A te Oostzaan
  • Grote Kerk (voorheen Ned. Herv. Kerk), Kerkbuurt 12 te Oostzaan
  • Bartel Jacobsz Centrum, Kerkbuurt 12 te Oostzaan
  • Nederlands Gereformeerde Kerk, Kerkbuurt 64 te Oostzaan