een aanzicht van Ilpendam

Ilpendam

  • R.K. begraafplaats te Ilpendam, Dorpsstraat 20 te Ilpendam
    • Algemene begraafplaats, achter de Ned. Herv. Kerk te Ilpendam
  • R.K. St. Sebastianuskerk, Dorpsstraat 58 te Ilpendam
  • Nederlands Hervormde Kerk, Kerkstraat 19 te Ilpendam